Strona główna

Rzemiosło tkackie traktujemy jako główną pasję naszego życia.

Wykonujemy gobeliny przeważnie inspirowane pejzażem polskim, w szczególności roztoczańskim. Gobeliny o tematyce sakralnej, a także kilimy ludowe i dworskie wywodzące się z Lwowskiej Szkoły Przemysłu Zdobniczego - ponieważ wynika to z historii tkackiej ziemi hrubieszowskiej, na której żyjemy.

Organizujemy wystawy naszych prac, prowadzimy dla różnych grup wiekowych warsztaty tkackie (z możliwością zabezpieczenia ram tkackich, nici osnowowych i wełny do tkania). Zdarza się również przywracać do życia stare drewniane krosna i nauczać naciągania osnowy.

Tkactwo użytkowe to najczęściej tkane torby, wśród których egzemplarze się nie powtarzają.

Projekty - poza inspiracjami znanym malarstwem - w przeważającej części są autorstwa Magdaleny Sielickiej i Jadwigi Pietrek.